Hoe burn-out relaties beïnvloedt?

Een negatieve mentaliteit hebben, kan ertoe leiden dat je je frustraties constant uit je partner en goede vrienden haalt. Hoewel ze van je houden en je steunen, als je down bent, zal dit waarschijnlijk op hen afwrijven, waardoor onnodige argumenten en spanning tussen jullie ontstaan. Veel mensen hebben momenteel last van burn-out. Volgens een recent artikel in de Lancet zijn de wereldwijde percentages angst en depressie sinds het begin van de pandemie 400% gestegen.

De wereld is momenteel een stressvolle, onvoorspelbare plek. Maar burn-out hoeft je relatie niet te definiëren. Het herkennen van de oorzaken en het actief ondernemen van stappen om te repareren en aan te vullen, kan een lange weg gaan. Burn-out op de werkplek zorgt voor isolatie en sociale achterstand onder werknemersrelaties.

Als meerdere werknemers overwerken en niet anderen, ontstaat sociale stratificatie tussen collega's. Degenen die belast zijn met meer veeleisende banen van groot belang, worden in hun eigen sociale categorie in de werkomgeving geplaatst. Degenen met minder zware taken zijn meestal gelukkiger en minder gestrest, maar hebben minder kans om te socializen met overwerkte mensen. De grotere scheiding van afdelingen leidt tot meer gevoelens van eenzaamheid.

Vaak begrijpen de minder werkende mensen in een bedrijf niet de gevoelens die de overwerkte mensen ervaren. Een belangrijk symptoom van burn-out als gevolg van een relatie is het voelen van een soort mentale afstand. Een gezonde relatie is er een waarin je vrij kunt communiceren, elkaar kunt vertrouwen en ernaar uitkijkt om samen tijd door te brengen. Je bent in wezen in staat om je partner als een veilige ruimte te zien.

Echter, burn-out zorgt er vaak voor dat je afstand neemt van het mentale idee van je partner als je partner. Je kunt je geen toekomst met hen voorstellen, je ongemakkelijk voelen om ze dingen te vertellen en hebt niet het gevoel dat je op emotioneel niveau met ze verbonden bent. De eenzaamheid in deze situaties is niet het resultaat van doelgerichte zelfisolatie, maar is het gevolg van de emotionele uitputting van burn-out op de werkplek. Als de burn-out te veel blijkt te zijn om alleen aan te pakken, is het essentieel om professionele hulp te zoeken.

Recenter onderzoek heeft echter aangetoond dat de angst, depressie en het gevoel van onthechting die voortkomen uit burn-out ook overgaan in de intieme relaties van mensen. Mensen die bijvoorbeeld lange dagen werken, stressvolle banen hebben of niet genoeg slapen, hebben meer kans op burn-out. Het belangrijkste is dat door de oorzaken van uw burn-out vroegtijdig aan te pakken, u het risico op het ontwikkelen van ernstigere problemen in de toekomst verkleint. Als u zich in een van deze groepen bevindt, is het essentieel om vooral op de hoogte te zijn van de onderstaande waarschuwingssignalen van burn-out.

De vijfde fase van burn-out is een gebruikelijke burn-out wanneer de symptomen van burn-out ingebed raken in het dagelijkse leven van een individu en geclassificeerd worden als burn-outsyndroom. Aankleden, een babysitter inhuren en naar een groot feest gaan kan te veel moeite kosten voor iemand die een burn-out ervaart. Als ze bijvoorbeeld opgroeien, voelen ze zich misschien niet meer dicht bij je, of hebben ze meer kans om hun eigen burn-outproblemen te ontwikkelen. Uit het rapport van Huffpost bleek uit een vragenlijst van Deloitte dat meer dan 75% van de respondenten die een burn-out hadden, meer kans hadden op problemen in hun relaties.

Hoewel burn-out traditioneel afkomstig is van werk, kan ouderschap of zorg voor familieleden thuis vanwege de pandemie ook leiden tot burn-out. Hoewel burn-out vaak wordt geassocieerd met overwerk, kan het ook het gevolg zijn van een professionele onderuitdaging. Als je denkt dat burn-out in je relatie terechtkomt, probeer er dan positieve emoties in te introduceren. Relaties kunnen een bron van stress zijn en als de situatie niet verbetert, kan het na verloop van tijd veranderen in burn-out.

Burn-out vindt plaats in vijf verschillende fasen en begint meestal de persoonlijke relaties tijdens de laatste drie te beïnvloeden.