Waarom burn-out gebeurt?

Burn-out is een toestand van emotionele, fysieke en mentale uitputting veroorzaakt door overmatige en langdurige stress. Het treedt op wanneer je je overweldigd, emotioneel uitgeput voelt en niet in staat bent om aan constante eisen te voldoen. Naarmate de stress aanhoudt, begin je de interesse en motivatie te verliezen die je in de eerste plaats een bepaalde rol op je hebben genomen. burn-out is een toestand van emotionele, mentale en vaak fysieke uitputting veroorzaakt door langdurige of herhaalde stress.

Hoewel het meestal wordt veroorzaakt door problemen op het werk, kan het ook voorkomen op andere gebieden van het leven, zoals ouderschap, verzorging of romantische relaties. Burn-out kan invloed hebben op je mentale, fysieke en emotionele toestand. De gevoelens van burn-out doen zich meestal voor wanneer je overweldigd bent op het werk en het gevoel hebt dat je de ontberingen van je werk niet langer kunt bijhouden. Burn-out kan moeilijk te beschrijven zijn.

Het is echter geen medische aandoening. Volgens de APA Dictionary of Psychology wordt burn-out gedefinieerd als „fysieke, emotionele of mentale uitputting, vergezeld van verminderde motivatie, verminderde prestaties en een negatieve houding ten opzichte van zichzelf en anderen. Burn-out is een toestand van fysieke, emotionele en mentale uitputting die kan voorkomen in beroepen in de gezondheidszorg. Simpel gezegd, als je je uitgeput voelt, je baan begint te haten en je minder capabel begint te voelen op het werk, vertoon je tekenen van burn-out.

Zodra je je burn-outsymptomen herkent, kun je beter een pauze nemen en je acties opnieuw kalibreren als je voelt dat je leven niet synchroon loopt. Maar door deze tips te gebruiken, kun je hopelijk burn-out bestrijden en zelfs proberen om burn-out in de toekomst te voorkomen. Als er een focus is op het welzijn van de werknemer en probeert erachter te komen, kan het een burn-outprobleem zijn, maar het kan iets anders zijn dat in hun leven aan de hand is dat het hun toewijding en hun werk moeilijker of uitdagender maakt. Het kost tijd voordat de symptomen van burn-out de productiviteit en het geluksniveau van een persoon voldoende verlagen, zodat ze klaar zijn om hun beroep helemaal te verlaten.

In sommige gevallen kan een verandering van functie of een nieuwe baan nodig zijn om een einde te maken aan een burn-out. Deze factoren kunnen zorgverleners op het pad van burn-out leiden en managers moeten weten hoe ze bijdragen. Of je nu de waarschuwingssignalen van dreigende burn-out herkent of je bent al voorbij het breekpunt, proberen door de uitputting te duwen en door te gaan zoals je bent geweest, zal alleen maar verdere emotionele en fysieke schade veroorzaken. Het cynisme, depressie en lethargie die kenmerkend zijn voor burn-out komen het vaakst voor wanneer een persoon geen controle heeft over hoe een baan wordt uitgevoerd, op het werk of thuis, of wordt gevraagd taken uit te voeren die in strijd zijn met zijn gevoel van eigenwaarde.

Stereotypen en stigma, met name gerelateerd aan ouderschap, kunnen mensen die lijden aan een niet-werkgerelateerde burn-out het gevoel geven dat zij de schuld hebben van hun uitdagingen. Hij definieerde burn-out oorspronkelijk als, „het uitsterven van motivatie of stimulans, vooral wanneer iemands toewijding aan een oorzaak of relatie niet de gewenste resultaten oplevert. Door sociale interacties te vermijden, voel je je geïsoleerd en kan je bijdragen aan gevoelens van depressie bovenop een burn-out. Burn-out vindt plaats wanneer je overweldigd, emotioneel uitgeput bent en niet in staat bent om de onophoudelijke eisen van het leven bij te houden.

Je overweldigd voelen door verantwoordelijkheid op het werk en thuisDe balans tussen beide sferen is iets dat veel mensen tegenwoordig proberen te vinden om burn-out uit hun leven te elimineren.