Wat zijn de oorzaken van burn-out?

Er zijn zes belangrijke gebieden waar u onevenwichtigheden kunt ervaren die tot burn-out leiden. Voel je je chronisch overbelast en heb je de gelegenheid om te rusten en te herstellen? Ten tweede, een waargenomen gebrek aan controle. Heb je geen autonomie, toegang tot middelen en zeggenschap in beslissingen? Derde beloning. Komen de extrinsieke en intrinsieke beloningen voor je baan overeen met de hoeveelheid moeite en tijd die je eraan besteedt? Ten vierde, gemeenschap.

Hoe ondersteunend en vertrouwend zijn de relaties om je heen? Ten vijfde, eerlijkheid. Gelooft u dat u een eerlijke en billijke behandeling krijgt? Tot slot, waarden. Komen uw waarden overeen met die van uw leiders en het bedrijf? burn-out is een toestand van emotionele, mentale en vaak fysieke uitputting veroorzaakt door langdurige of herhaalde stress. Hoewel het meestal wordt veroorzaakt door problemen op het werk, kan het ook voorkomen op andere gebieden van het leven, zoals ouderschap, verzorging of romantische relaties.

Als u geen beslissingen kunt nemen over uw planning of werkdruk, kan dit leiden tot burn-out. Wanneer er een perceptie is van oneerlijke behandeling, weerspiegelt dit in werkprestaties en motivatie en leidt dit vaak tot burn-out. Misschien lijkt het alsof een collega de eer krijgt voor een teaminspanning, of een andere is altijd goedgekeurd voor verlengingen van deadlines. Dit is een gelegenheid om uw stem uit te spreken en om erkenning te vragen of om een informele vermelding te vragen.

Oneerlijke behandeling zo snel mogelijk en op een niet-oordelende manier aanpakken.